Shanghai Liancheng

Official Name: Shanghai Liancheng Football Club

Formed: 2003  Ground: Yuanchen Sports Centre (20,000)  Manager: Carlos

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
1 Wang Dalei G 6'02" 09 06 10-01-89 Dalian
2 Wang Fan D 5'10" 12 06 03-11-79
3 Li Zifei D 6'00" 11 11 13-08-75
4 Chang Lin D 6'00" 12 01 17-04-81 Dalian
5 Aderaldo D 6'00" 12 00 14-06-77 Marceio
6 Liu Zhiqing D 5'10" 10 10 18-01-81 Dalian
7 Gao Wanguo M 5'10" 09 11 17-06-84
8 Tiago F 6'04" 13 10 04-12-77 Americana
9 Yang Lin F 6'04" 14 07 14-03-81
10 Qi Hong M 5'10" 11 05 03-06-76
11 Zhang Xiaorui M 5'10" 11 05 05-08-78 Tianjin
12 Zhang Ran D 5'11" 11 09 15-02-77
13 Wang Xin D 5'09" 11 05 08-06-84
14 Wang Tao D 5'10" 12 04 20-01-81
15 Zhao Zhipeng M 6'00" 12 04 14-06-81
16 Rong Yu M 5'11" 11 00 24-11-83
17 Liu Hongtao M 5'08" 09 13 04-05-82
18 Li Gang M 6'02" 12 01 27-08-81 Dalian
19 Xu Xiang F 5'11" 11 07 26-03-77
20 Yin Xifu M 5'09" 11 00 03-03-82 Shanghai
21 Jiang Kun M 5'11" 12 00 01-08-78 Wuhan
22 Dong Lei G 6'02" 12 04 06-08-82 Beijing
23 Han Fangpeng G 6'02" 13 03 22-03-85
24 Zhang Shukai D 5'08" 10 08 09-02-85
25 Feng Qi D 6'00" 12 08 10-11-83 Shaoxing
26 Huang Jie M 5'09" 11 00 07-02-89
27 Sun Chao M 5'10" 11 00 10-01-84
28 Qu Shaoyan F 6'01" 12 01 07-05-82 Dalian
29 Wang Song D 5'11" 12 08 19-12-87
30
31 Yu Chennan M 5'07" 12 00 04-02-85
32 Xiao Yihai D 5'09" 10 10 15-10-85
33 Bian Jun D 6'00" 13 10 15-07-77
34 Fan Qunxue D 6'01" 12 00 18-01-89
35 Sun Shijing G 6'04" 12 08 14-06-84
36 Feng Lei G 5'11" 11 11 12-10-81
37 Wang Lin D 5'11" 12 08 19-09-87
38
39
40

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club